Konkurs dla partnerstw społeczno-prywatnych

s2011-07-01 21:55:00 Udostępnij
Fot.

Trwa nabór zgłoszeń w konkursie na najlepsze partnerstwo społeczno-prywatne. Rywalizacja ma służyć  wyróżnieniu partnerstw, w których biznes i podmioty społeczne wykorzystują swój potencjał dla efektywniejszej walki z wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie narzędzi rynkowych. Konkurs organizuje Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce oraz Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (KOEFS). Zgłoszenia przyjmowane są do 19 września br. zapomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.partnerstwo.roefs.pl . W nagrodę dwóch przedstawicieli zwycięzcy konkursu wyjedzie na wizytę studyjną do jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz weźmie  udział w szkoleniu zorganizowanym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Poza tym zwycięzca otrzyma dyplom i statuetkę. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie uroczystej gali 24 października br., w dniu ONZ. Zainteresowanym odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu udziela Magdalena Kostulska, ekspertka ds. współpracy z biznesem, e-mail: konkurspsp@cpe.gov.pl

Partnerstwa społeczno-prywatne to organizacje społeczne prowadzące działalność gospodarczą, które  uzyskują pełną profesjonalizację oraz mają realne szanse stania się samofinansującymi się przedsięwzięciami społecznymi.

Wasze komentarze (0)
Brak komentarzy.