Gęsi interes się opłaci

2011-08-18 16:57:00 Udostępnij
Fot. woj. kujawsko-pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Fundacją Heifer i Zakładem Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej planuje zrealizować projekt popularyzujący chów Gęsi Białej Kołudzkiej w naszym regionie. Projekt ma być wsparciem dla gospodarstw niskotowarowych, poprzez stworzenie im alternatywnego źródła dochodu. Zakład Doświadczalny przekaże nieodpłatnie pisklęta zainteresowanym rolnikom. Po 17 tygodniach tuczu, gęsi będą odbierane do uboju. Za dostarczony żywiec rolnicy otrzymają zapłatę w ramach, której powstanie fundusz na odnowienie produkcji. Ze środków funduszu w kolejnym roku pomoc będą mogli otrzymać zarówno rolnicy uczestniczący w projekcie, jak i dopiero do niego przystępujący. Fundacja Heifer Project International to pozarządowa organizacja charytatywna o zasięgu międzynarodowym. Jej celem jest pomoc małym gospodarstwom rolnym poprzez finansowanie zakupu zwierząt gospodarskich, środków zaopatrzenia rolniczego oraz szkoleń dla rolników. Za pomocą tego rodzaju działań organizacja chce zwalczać głód i ubóstwo oraz chronić środowisko naturalne. 

Wasze komentarze (0)
Brak komentarzy.