MON zaprasza do konkursu

s2011-10-03 21:11:00 Udostępnij
Fot. MON

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego pn. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Dotacja przeznaczona będzie na wydanie albumu pt. „Polskie symbole państwowe i wojskowe. Pododdziały reprezentacyjne Wojska Polskiego”. Publikacja wydrukowana zostanie w języku polskim w nakładzie 1 tys. egz. oraz w takiej samej ilości w j. angielskim. Realizacja zadania może kosztować maksymalnie 60 tys. zł. Oferty na konkurs należy przesyłać do 11 października br.  na adres: Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa. Podmioty zainteresowane realizacją publikacji powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w tego rodzaju zadaniach, w tym: kadrę specjalistów  o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami oraz bazę lokalową i materiałowo-techniczną umożliwiającą realizację zadania. Oferty przyjmowane są  wyłącznie na obowiązujących drukach, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. Wzór dokumentu można także znaleźć na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca wojska ze społeczeństwem). 

Wasze komentarze (0)
Brak komentarzy.