Zdolni na start - 3 edycja

2011-08-12 00:01:00 Udostępnij
Fot. Wrota Kujaw

16 sierpnia br. rozpocznie się nabór  wniosków o wsparcie w ramach trzeciej edycji projektu stypendialnego „Zdolni na start”, informuje Urząd Marszałkowski. Dofinansowanie mogą otrzymać uzdolnieni uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z regionu. Stypendyści poza dobrymi ocenami w szkole, powinni też osiągać sukcesy w  różnego rodzaju olimpiadach i konkursach. -Nasz cel to ułatwienie i przyspieszenie rozwoju edukacyjnego młodych ludzi, zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych – mówi marszałek Piotr Całbecki. Samorząd województwa przyznaje wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Trzecia edycja projektu „Zdolni na start” potrwa dwa lata. W roku bieżącym pomoc finansową otrzyma 260 uczniów. Stypendium w wysokości 380 złotych brutto będzie wypłacane przez 12 miesięcy. Aby je otrzymać należy spełniać następujące warunki: kontynuowanie nauki w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przeciętny dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na jedną osobę nieprzekraczający 1008 zł (w przypadku uczniów niepełnosprawnych 1166 zł), dobre wyniki w nauce, uczestnictwo w konkursach i olimpiadach wskazanych w regulaminie lub przygotowanie pracy naukowej. Stypendysta będzie także zobowiązany do przygotowania wraz ze swym opiekunem dydaktycznym indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego, a następnie jego realizacji. Nauczyciele będący opiekunami dydaktycznymi stypendystów - również otrzymają wynagrodzenie - 90 zł. Wnioski będzie można składać do 23 września br. Szczegółowe informacje, a także regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne można znaleźć na stronie internetowej projektu (www.zdolni3-1.kujawsko-pomorskie.pl). Wkrótce uruchomiony zostanie także generator wniosków o przyznanie stypendium. Przypomnijmy, że ubr. stypendia marszałka w ramach projektu otrzymało 371 uczniów.


 

Wasze komentarze (0)
Brak komentarzy.