Krok w przyszłość doktorantów

Redakcja2011-09-26 13:49:00 Udostępnij
Fot. sxc.hu

Ruszyła czwarta edycja projektu stypendialnego dla doktorantów „Krok w przyszłość”. W ciągu dwóch lat akademickich wśród młodych naukowców rozdysponowanych zostanie 4,3 miliona złotych. Nabór wniosków o stypendia na rok akademicki 2011/2012 potrwa do 7 października.

Projekt ,,Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z uczelniami wyższymi z naszego regionu: Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

- Kujawsko-Pomorskie regularnie inwestuje w młode kadry nauki, wspierając potencjał akademicki regionu. Chcemy inwestować zwłaszcza w te badania młodych naukowców, których wyniki znajdą praktyczne zastosowanie i będą wykorzystywane przez naszych przedsiębiorców – mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.

Wsparcie w ramach projektu otrzymają doktoranci kontynuujący naukę na studiach doktoranckich w naszym regionie lub poza nim jeśli posiadają miejsce zamieszkania na terenie województwa, a także inne osoby, które rozpoczęły przewód doktorski.
 
Szansę na otrzymanie stypendium mają młodzi naukowcy, którzy nawiążą współpracą z przedsiębiorstwem, dzięki czemu ich praca zostanie wykorzystana w praktyce oraz których prace naukowe dotyczą spraw istotnych dla rozwoju innowacyjności w naszym regionie. Jednym z wymogów jest też osiąganie znacznych postępów w pracy naukowej oraz przedłożenie harmonogramu pracy naukowej na najbliższy rok akademicki, z którego wykonania stypendyści będą rozliczani.

- Realizację projektu zaplanowano do 2013 roku. Kwota przeznaczona do rozdysponowania wśród stypendystów to 4,3 miliona złotych - poinformował Jacek Piotrowski z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Doktoranci otrzymają stypndium na rok. Wysokość miesięcznego wsparcia wyniesie 3 lub 5 tysięcy złotych i będzie zależeć od wyników oceny merytorycznej wniosku. W zależności od wysokości przyznanych stypendiów szansę na uzyskanie wsparcia w najbliższym roku akademickim ma od 36 do 60 doktorantów. Nabór wniosków o stypendia na rok akademicki potrwa do 7 października.
 

Wasze komentarze (0)
Brak komentarzy.