Wybory coraż bliżej

s2011-08-05 22:41:00 Udostępnij
Fot. Wrota Kujaw

9 października br. w godz. od 7.00 do 21.00 odbędzie się głosowanie do Sejmu i Senatu RP, wynika z postanowienia podpisanego przez Bronisława Komorowskiego. Prezydent zadecydował też o terminie pozostałych czynności realizowanych w związku z wyborami. Do 20 sierpnia partie polityczne i pełnomocnicy wyborczy mają czas na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych. Dwa dni później powinny być powołane okręgowe komisje wyborcze. Do 30 sierpnia (godz. 24.00) można zgłaszać kandydatów na posłów i senatorów. Do 4 września zostaną utworzone obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach oraz domach studenckich. Ustalone będą także ich granice, siedziby i numery. Do 9 września opinia publiczna pozna numery i granice obwodów oraz siedziby OKW, w tym również dla głosowania korespondencyjnego i lokali przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym okresie wnioski o utworzenie obwodów na polskich statkach morskich mogą też zgłaszać armatorzy. 16 września minie termin zgłaszania kandydatów do OKW. Do 18 września wójtowie, burmistrzowie i prezydenci muszą powołać Okręgowe Komisje Wyborcze. Do tego czasu powinniśmy poznać numery i granice obwodów poza krajem, a także siedziby wspomnianych komisji, w tym właściwych do głosowania korespondencyjnego. Do 18 września wyborcy niepełnosprawni mogą jeszcze zgłaszać władzom lokalnym zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym z użyciem alfabetu Braille’a. Do 25 września m.in. żołnierze powinni złożyć wnioski o ewentualne dopisanie do wybranego spisu wyborców. Od 24 września do 7 października wyznaczono termin nieodpłatnego rozpowszechniania audycji w publicznym radiu i telewizji, które przygotują komitety wyborcze. Także do 24 września wyborcy będą mieli możliwość zgłoszenia konsulowi chęci głosowania za granicą. Dzień później minie termin składania wniosków przez osoby niepełnosprawne o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania oraz zamiarze głosowania z użyciem alfabetu Braille'a. Do 29 września powinny ukazać się obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów. Do tego dnia można także sporządzić akt pełnomocnictwa do głosowania. 4 października minie termin pozwalający na dopisanie spisu wyborców czasowo przebywających na obszarze gminy lub nigdzie niezameldowanych. Do czwartego dnia października komitety  mniejszości narodowych mogą przekazać do PKW oświadczenie o korzystaniu ze zwolnienia z obowiązku przekroczenia progu wyborczego. Do 6 października głosujący poza Polską powinni złożyć wnioski o wpisanie do odpowiednich spisów. 7 października o godz. 24.00 zakończy się kampania wyborcza. 9 października wybierzemy naszych reprezentantów do Sejmu i Senatu VII kadencji.  

Wasze komentarze (0)
Brak komentarzy.