Anioły dla społeczników

(red)2011-09-21 13:11:00 Udostępnij
Fot. Wrota Kujaw

Do 30 września można zgłaszać kandydatów do „Stalowych Aniołów”. Nagrody zostaną przyznane osobom wyróżniającym się w zakresie pomocy społecznej.

Przyznanie „Stalowych Aniołów” to jeden ze sposobów samorządu województwa na promocję najciekawszych inicjatyw i projektów, dzięki którym osoby potrzebujące otrzymują pomoc.

– Nagrody samorządu województwa dla pracowników społecznych przyznajemy osobom lub zespołom osób, które mają odwagę i zapał podejmować nowatorskie przedsięwzięcia i wdrażać innowacyjne projekty służące rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. Zachęcam do zgłaszania kandydatów do nagrody– mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.

Wyróżnienie można otrzymać między innymi za podnoszenie standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej, tworzenie rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, wdrażanie projektów aktywizujących lokalną społeczność oraz wspieranie i upowszechnianie wolontariatu.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje pomocy społecznej, organy  administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe, działające w zakresie pomocy społecznej. – Nagrody zostaną przyznane w formie pieniężnej lub rzeczowej, a także statuetki „Stalowego Anioła”– mówi Jacek Piotrowski z Urzędu Marszałkowskiego.

Wnioski należy składać do 30 września do Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Wasze komentarze (0)
Brak komentarzy.