Kobra 2011

(red)2011-09-28 12:50:00 Udostępnij
Fot. sxc.hu

„Kobra 2011” – to nazwa ćwiczeń obronnych, jakie przeprowadzi Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego wraz służbami, inspekcjami, strażami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania i organizowania skutecznego przeciwdziałania rozwojowi zdarzeń kryzysowych i usuwania ich skutków. Zajęcia będą podzielone na dwa etapy. Pierwszy odbędzie się 29 września, drugi – niespełna miesiąc później.

Głównym celem ćwiczeń będzie sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Włocławka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz dokumentacji stałego dyżuru prezydenta miasta. Sprawdzony zostanie także stan przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne oraz czynności związane z funkcjonowaniem stałego dyżuru prezydenta miasta w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Jutro (29 września) przeprowadzony zostanie trening członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączony z epizodem praktycznym, obejmującym działanie służb miejskich podczas awarii na Wydziale Produkcji Chloru w spółce Anwil, z wydostaniem się środka trującego poza granice zakładu. – Nastąpi także sprawdzenie działania systemów wczesnego ostrzegania oraz wykrywania i alarmowania – informuje włocławski Urząd Miasta.

Od godziny 11.00 do 13.00, w ramach ćwiczeń, będą uruchomione syreny alarmowe. – Prosimy wszystkie osoby przebywające w rejonie zakładu o nietraktowanie emitowanych podczas ćwiczeń sygnałów jako ostrzeżenia o rzeczywistym zagrożeniu – mówią organizatorzy spotkania.  

Drugi etap akcji „Kobra 2011” odbędzie się 25 października. – Wówczas przeprowadzony będzie trening sztabowego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączony z referowaniem postawionych zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej – informuje włocławski ratusz. 

Wasze komentarze (0)
Brak komentarzy.