Biura podróży poprawiają się

s2011-07-24 00:31:29 Udostępnij
Fot. Wrota Kujaw

Jak wynika z kontroli organizatorów turystyki, coraz mniej biur podróży narusza prawa konsumentów. W kontroli przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zbadano 171 wzorców umownych, regulaminów, materiałów reklamowych (broszur, folderów, ulotek) stosowanych przez 87 przedsiębiorców z całego kraju.  Była to już  piąta od 2003 roku ogólnopolska kontrola działalności organizatorów turystyki. Rynek usług turystycznych to branża, której praktyki najliczniej pojawiają się w  rejestrze postanowień niedozwolonych urzędu. Na ponad 2,4 tys. wpisanych 709 związanych jest właśnie z turystyką. Choć niezgodne z prawem praktyki stosowało 63 proc. skontrolowanych, to i tak jest lepiej niż w roku 2008. Wówczas to nieprawidłowości stwierdzono aż u 96 proc. sprawdzonych podmiotów. Natomiast zastrzeżeń dotyczących wzorców umownych nie stwierdzono w przypadku 32 przedsiębiorców. Wśród nagannych praktyk stosowanych w umowach kontrola ujawniła m.in.  przykłady bezprawnego wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności organizatora imprezy turystycznej, utrudniania złożenia reklamacji, zmiany ceny wycieczki. Ograniczania odpowiedzialności organizatora imprezy to najczęstsze zdarzenia (42 przypadki), budzące sprzeciw  UOKiK. Zwykle stosowano je w takich sytuacjach, jak: opóźnienie samolotu, zmiana hotelu czy zaginięcie przedmiotów wartościowych. Stosowanie więc w umowach lub regulaminach, zapisów w rodzaju - biuro nie odpowiada za rzeczy pozostawione podczas podróży w autokarze i podczas pobytu w miejscu zakwaterowania, są niezgodne z prawem. Organizator imprezy turystycznej nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów należących turystów, które miały miejsce podczas wycieczki. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy szkoda powstała w wyniku działania lub zaniechanie konsumenta, osób trzecich lub siły wyższej. Pełną treśc raportu można znaleźć na stronie urzędu - www.uokik.gov.pl

Wasze komentarze (0)
Brak komentarzy.