Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na organizację szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw. Konkurs realizowany jest w ramach Poddzia" /> Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na organizację szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw. Konkurs realizowany jest w ramach Poddzia"/>

Euro na szkolenia pracowników

s2011-10-04 21:31:00 Udostępnij
Fot. PO KL

Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na organizację szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw. Konkurs realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw". Wnioski aplikacyjne przyjmowane są do 30 listopada br. (do godz. 15.00). Łącznie na realizację projektów wybranych w ramach konkursu przeznaczono 35 mln zł. Wsparcie może być przeznaczone na następujące działania: ogólne i specjalistyczne szkolenia, doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in. zarządzania, identyfikacji potrzeb, kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Poza tym można uzyskać dotację na doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zwłaszcza w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości. Więcej informacji o konkursie  można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 1, tel. 56 656 10 55, e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl.

  

Wasze komentarze (0)
Brak komentarzy.