Fundusze dla przedsiębiorstw

s2011-10-09 20:44:00 Udostępnij
Fot. PO KL

W ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs, który umożliwia przedsiębiorstwom zmianę profilu działalności. Wnioski aplikacyjne przyjmowane są do 28 października br. (do godz. 12.00) w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, I piętro, pokój 112 a. Na realizację projektów wybranych w konkursu przeznaczono 2 mln zł. Środki finansowe będzie przyznane na projekty obejmujące: pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, a także szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Szczegółowe informacje o zasadach konkursu  można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 1, tel. 56 656 10 55, e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl .Natomiast dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie urzędu – www.mojregion.eu

Wasze komentarze (0)
Brak komentarzy.