20 lat FWPN

s2011-10-26 22:25:00 Udostępnij
Fot. s

W Centrum „Zielna” oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie dwudziestolecia działalności 20-lecia działalności Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, organizacji o bezprecedensowym charakterze nie tylko, jeśli chodzi o wzajemne relacje obu krajów. Powstała w roku 1991, dzięki wysiłkom rządów Tadeusza Mazowieckiego i Helmutha Kohla, w okresie wyjątkowych wyzwań w polityce wewnętrznej odrodzonej RP i rozszerzonej RFN. Mimo, pod wieloma względami, nowej sytuacji szczególnie dla świeżo upieczonych polityków Polski, udało się stworzyć instytucję, która przez pierwszą dekadę funkcjonowania wielokrotnie wypełniała rolę, jaką obecnie spełniają fundusze unijne. Nie wszyscy jesteśmy świadomi tego faktu, a tym bardziej źródła finansowania FWPN. Jego początki sięgają roku 1975, gdy Edward Gierek uzyskał dla Polski 1 miliard marek kredytu. Niestety, do końca istnienia Polski Ludowej nie udało się nam spłacić pożyczki. Początek lat dziewięćdziesiątych przyniósł niezwykłe zmiany, w efekcie których m.in. doszło do zjednoczenia Niemiec. Podkreślić więc trzeba, że nasz rosnący w siłę sąsiad, co wydaje się wyjątkowe we wzajemnej historii, wyciągnął rękę do współpracy. Ich efektem były nie tylko przyjacielskie gesty, ale i konkretna pomoc. Między innymi potwierdzono granicę między Polską a Niemcami, podpisano traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz zmieniono zasady spłaty zaległych należności. Część kredytu umorzono. Reszta miała zasilić budżet FWPN. Od początku istnienia Fundacji o jej wydatkach decyduje zarząd, będący swoistym laboratorium polsko-niemieckiej współpracy. W 50 proc. składa się z przedstawicieli Niemiec i w takim samym procencie z reprezentantów Polski. Żadna decyzja nie może więc być podjęta bez zgody drugiej strony. Niemcy zgodzili się więc, by dłużnik miał równy wierzycielowi głos w kwestii spłaty, a przede wszystkim, by pożyczone przez nich pieniądze przeznaczono na inwestycje (m.in. budowę domów spotkań, przedszkoli, oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej), modernizacje, remonty, szkolenia i inicjatywy edukacyjno – kulturalne oraz wiele innych przedsięwzięć realizowanych w naszym kraju. Lista inicjatyw, jest niezwykle długa. Co roku, aktualne sprawozdanie publikuje Fundacja w swoich dokumentach. Wśród beneficjentów są także instytucje z naszego regionu (wkrótce przedstawimy nasz dotychczasowy dorobek w tej dziedzinie). Wspomnieć warto, że znaczenie istnienia FWPN doceniają kolejne rządy Polski i Niemiec. Dowodem jest choćby fakt, że wśród gości wspomnianego podsumowania dwóch dekad działalności byli m.in. ministrowie spraw zagranicznych obu państw: Radosław Sikorski i Guido Westerwelle. Spotkanie było okazją do podsumowania pracy odchodzących członków zarządu Fundacji: Herberta Helmricha i Johannesa Baucha. W uznaniu zasług prezydent Bronisław Komorowski przyznał pierwszemu z nich  Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP, a drugi otrzymał Odznakę Honorową Bene Merito polskiego MSZ.  

Galeria (zdjęć: 27)
Wasze komentarze (0)
Brak komentarzy.