O dotacjach na e-usługi

s2011-10-27 23:14:00 Udostępnij
Fot. logo PO IG

28.października br. w Toruńskim Parku Technologicznymodbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości finansowania e-usług ze srodków unijnych w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenie będzie dotyczyło wspierania działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektornicznej. Tematyka obejmie następujące zagadnienia: pojęcie e–usługi, typy projektów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach działania 8.1 POIG, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zasady i wysokość dofinansowania, kategorie wydatków kwalifikowalnych, procedura aplikacyjna, organizacja oceny projektów, kryteria oceny wniosków (formalne, merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne z uwzględnieniem najczęściej popełnianych przez wnioskodawców błędów) oraz zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorem spotkania jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA — Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscem szkolenia będzie sala konferencyjna TPT, ul. Włocławska 167. Początek o godz. 10.30. 

Wasze komentarze (0)
Brak komentarzy.